Ứng dụng Napatech trong Network Management

Napatech Network Management

Truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi từ mọi thiết bị trên mạng công ty

Sự gia tăng của các ứng dụng dựa trên web, điện toán đám mây, tính di động và các hoạt động BYOD đang đặt ra những căng thẳng trên các mạng công ty. Đồng thời, thành công trong kinh doanh gắn liền với sự lành mạnh và hiệu quả của mạng lưới doanh nghiệp.

Chúng tôi giúp các nhà quản lý mạng cập nhật những kỳ vọng mới

Các giải pháp của chúng tôi cung cấp dữ liệu nhanh hơn, hiệu quả hơn và theo yêu cầu cho các ứng dụng cần đảm bảo thời gian hoạt động và hiệu suất của hệ thống, đồng thời cho phép nguồn lực lao động hoạt động hiệu quả. Các nhà quản lý mạng doanh nghiệp chỉ có thể cung cấp điều này nếu họ có trí tuệ phù hợp và nếu họ có thể quản lý mạng của mình trong thời gian thực, ở bất kỳ tốc độ nào.

Ứng dụng | Hoạt động kinh doanh trở nên hiệu quả với Smarter Data Delivery

  • Khắc phục sự cố và tuân thủ

Các giải pháp Napatech cung cấp dữ liệu đến các ứng dụng cung cấp quyền truy cập vào tất cả thông tin đã truyền qua mạng theo thứ tự nhận được. Việc tuân thủ các quy định và phân tích các vấn đề từ dữ liệu quá khứ trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, các hành động cũng có thể được thực hiện để ngăn chặn các vấn đề xảy ra trong tương lai.

  • Quản lý hiệu suất mạng

Giám sát và khắc phục sự cố tất cả hoạt động mạng trong thời gian thực sẽ giúp người quản lý mạng phân tích các số liệu hiệu suất mạng từ nhiều vị trí trong mạng. Các giải pháp Napatech cung cấp dữ liệu mạng quan trọng theo thời gian thực, giúp các nhà quản lý mạng cải thiện việc ra quyết định và tối ưu hóa hiệu quả cơ sở hạ tầng.

  • Quản lý hiệu suất ứng dụng

Các nhà quản lý mạng có thể tối ưu hóa hiệu quả của các ứng dụng và cơ sở hạ tầng mạng của họ dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi các giải pháp Napatech. Phân phối dữ liệu thời gian thực được sử dụng bởi các ứng dụng giám sát và ứng dụng phân tích để đo độ trễ và thời gian phản hồi.

Sản phẩm

Giải quyết những thách thức chính của từng ngành phải đối mặt với sản phẩm đến từ Napatech.

accelerator-webpage-products-200g-compact

  • 1-200G
  • 100% PACKET CAPTURE
  • COTS
  • NEBS
  • PLUG & PLAY
Napatech FPGA SmartNICs thu thập dữ liệu từ mạng với tốc độ cao và khối lượng lớn bằng cách sử dụng công nghệ Patented packet capture. Với tốc độ từ 1 đến 100G, chúng tôi cung cấp khả năng phân phối dữ liệu nhanh hơn, hiệu quả hơn và cho phép thông tin chi tiết theo thời gian thực về lưu lượng mạng.
Napatech Network Management
Chia sẻ với bạn bè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Napatech Free Trial