NAS TerraMaster F2-422 Intel Quad-core 1.5GHz, 6GB RAM, 651MB/s, 10GbE

Giá gốc là: ₫10,290,000.Giá hiện tại là: ₫8,990,000.

  • NAS TerraMaster F2-422: Intel Quad-core 1.5GHz, 10GbE
  • Bộ nhớ trong 6GB RAM
  • Hỗ trợ 2 khay ổ cứng, 651MB/s, Multi RAID, AES Encryption
  • Không bao gồm ổ cứng