NAS TerraMaster F4-220 Intel Dual-core 2GHz, 2GB RAM, 64TB, 100MB/s RAID

  • NAS TerraMaster F4-220, Intel Dual-core 2GHz 64bit
  • Bộ nhớ trong 2GB RAM
  • Hỗ trợ dung lượng lưu trữ lên tới 64TB, 100MB/s RAID