Samsung SSD PM983 PCIe Gen3 x4 M.2

Giá gốc là: ₫4,990,000.Giá hiện tại là: ₫3,990,000.

  • Giao diện PCI Express Gen3 x4
  • Form Factor: M.2
  • Dung lượng: 960GB; 1.92TB; 3.84TB (seq. Read và seq. Write tương ứng: 3000MB/s, 1100MB/s; 3000MB/s, 1400MB/s; 3000MB/s, 1400MB/s)
  • Bảo hành 3 năm chính hãng