DAS OWC ThunderBay 8, Thunderbolt 3 40Gbps, 8 khay ổ cứng

  • Tốc độ lên tới 2,586MB/s, tương thích ngược với Thunderbolt 1 & 2
  • Dung lượng lên tới 144TB
  • Mở rộng dung lượng lưu trữ lên tới 960TB
  • 8 khay ổ cứng 3.5inch/2.5inch, không bao gồm SoftRAID
  • Xuất hình ảnh 4K qua DisplayPort 1.2