Khay ổ cứng HDD bay cho bộ lưu trữ TerraMaster

270,000

Terramaster Hard Drive Tray For NAS models F2/F4/F5/F8 and DAS Models D2/D4/D5/D8