NAS TerraMaster F5-422 Intel Quad-core 1.5GHz, 8GB RAM, 10GbE, AES NI, 670MB/s

Giá gốc là: ₫16,190,000.Giá hiện tại là: ₫15,690,000.

  • NAS TerraMaster F5-422, 10GbE, Intel Quad-core 1.5GHz
  • Bộ nhớ trong 8GB RAM, AES NI,
  • 670MB/s, 5 khay ổ cứng, 80TB, RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, SINGLE
  • Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm ổ cứng