Supermicro Chassis 813TQ-520B

Giá gốc là: ₫7,980,000.Giá hiện tại là: ₫2,290,000.

  • Bảo hành 3 tháng
  • Giá chưa bao gồm VAT

Cho phép đặt hàng trước