Lưu trữ thẻ: Cài đặt F4-421

Hướng dẫn cài đặt nhanh TOS trên NAS TerraMaster F4-421

Cài đặt TOS

Hướng dẫn cài đặt nhanh TOS trên NAS TerraMaster F4-421 Truy cập hướng dẫn tiếng Anh tại http://start.terra-master.com/index.html?&F4-421 Danh mục tương thích phần cứng với TerraMaster F4-421: https://www.terra-master.com/global/compatibility/ Bước 1: Tải về và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng http://download.terra-master.com/download.php?lng=en&tid=1648 Bước 2: Lắp đặt ổ cứng Bước 3: Cài đặt phần mềm TNAS PC Link […]