Lưu trữ thẻ: Cài đặt Nextcloud trên TNAS

Biến TerraMaster NAS thành đám mây cá nhân tại nhà với NextCloud

Nextcloud TerraMaster

TerraMaster NAS đám mây cá nhân. Biến TerraMaster NAS thành đám mây cá nhân tại nhà với NextCloud Bạn đang tìm kiếm một phương án triển khai NAS tại nhà có chức năng tương tự như Google Drive hay Microsoft Onedrive hay Dropbox hãy thử ngay NextCloud, một ứng dụng được tích hợp trên các […]