Lưu trữ thẻ: Cấu hình raidrive

Tạo ổ đĩa ánh xạ (map drive) trên bộ NAS Synology thông qua Webdav và Raidrive

Map drive trên bộ NAS Synology bằng Webdav và Raidrive Hướng dẫn sử dụng RaiDrive để truy cập NAS Synology từ xa qua WebDAV Để thiết lập WebDAV bạn cần thực hiện các bước sau: Thiết lập NAS Synology của bạn . Đã cài đặt hệ điều hành DSM trên thiết bị NAS Synology của […]