Lưu trữ thẻ: ceph for cloud

Giải pháp lưu trữ dữ liệu nguồn mở CEPH là gì?

giai phap ceph

CEPH là gì? Giai phap CEPH và các ứng dụng hiện nay. CEPH là gì? CEPH là một nền tảng phần mềm cho hệ thống lưu trữ miễn phí (free software storage platform), là một giải pháp mã nguồn mở cho phép xây dựng hạ tầng lưu trữ dữ liệu phân tán, ổn định, độ […]