Lưu trữ thẻ: Có nên mua DS923+

[Unbox] Mở hộp bộ lưu trữ mạng NAS Synology DS923+, một lựa chọn NAS toàn diện, sẵn sàng nâng cấp

DS923+

Mở hộp và đánh giá Synology DS923+. [Unbox] Mở hộp bộ lưu trữ mạng NAS Synology DS923+, một lựa chọn NAS toàn diện, sẵn sàng nâng cấp NAS Synology DS923+ CPU AMD Ryzen R1600 Dual-core 2.6GHz, RAM 4 GB, LAN 2x 1Gbps, 4 khay ổ cứng Bộ vi xử lý AMD Ryzen R1600 Dual-core 2.6GHz […]