Lưu trữ thẻ: Cyber Security

Tăng tốc hiệu năng của Suricata lên tới 100Gbps với Napatech SmartNICs

Link-100, 2-port 100 gigabit Ethernet SmartNIC

Tăng tốc hiệu năng của Suricata lên tới 100 Gbps với Napatech SmartNICs sử dung công nghệ xử lý stateful flow Link-25, 2-port 25 gigabit Ethernet SmartNIC Link-100, 2-port 100 gigabit Ethernet SmartNIC Tăng tốc Suricata với công nghệ xử lý Napatech stateful flow Suricata là bộ phần mềm engine phát hiện nguy cơ an […]

Ứng dụng Napatech trong Cyber Security

Napatech Cyber Security Internet càng trở nên quan trọng, nhiệm vụ của chúng ta càng lớn Chưa bao giờ hiệu quả kinh doanh lại phụ thuộc nhiều hơn vào sức mạnh và tính khả dụng của các mạng doanh nghiệp. Và trước đây, chưa bao giờ chúng ta có thể chứng kiến những thiệt hại […]