Lưu trữ thẻ: D2 Thunderbolt 3

Hướng dẫn cài đặt nhanh bộ lưu trữ DAS TerraMaster D2-Thunderbolt 3

Cài đặt D2-Thunderbolt 3

Cài đặt nhanh DAS TerraMaster D2-Thunderbolt 3 Nên làm trước khi thực hiện Nếu bạn bấm và giữ nút Reset trong vòng 10 giây, toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng dữ bị xóa và không thể khôi phục Thiết bị có thể không tương thích với loại ổ cứng đã được sử dụng trên […]