Lưu trữ thẻ: data recovery

Phục hồi dữ liệu từ một ổ cứng đã hỏng

Phục hồi dữ liệu

Phục hồi dữ liệu. Ổ cứng bị hỏng là ổ cứng được kết nối bình thường vào máy tính nhưng không thể truy cập dữ liệu trên ổ đó hoặc nghe được những tiếng bíp bíp phát ra trong quá trình nó hoạt động. Liệu có thể khôi phục dữ liệu trên ổ cứng bị […]