Lưu trữ thẻ: FUJITSU ETERNUS AF250 S2

So sánh bộ lưu trữ QSAN XCubeFAS XF2026D và FUJITSU ETERNUS AF250 S2

QSAN XCubeFAS XF2026D vs FUJITSU ETERNUS AF250 S2

QSAN XCubeFAS XF2026D vs FUJITSU ETERNUS AF250 S2 Về phần cứng Hardware QSAN XCubeFAS XF2026D FUJITSU ETERNUS AF250 S2 Ưu điểm của QSAN Wide Range Product Solution 2U26 2U24 Support more drives and less space Processor Intel Xeon 4-core Intel Xeon 6-core, 2.2GHz   Memory per Controller / System DDR4 32GB / 64GB (up to […]