Lưu trữ thẻ: Lỗi download 55%

Khắc phục lỗi không thể cài đặt được TOS trên TerraMaster NAS mới

Cài đặt TOS

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi cài đặt TerraMaster TOS bị lỗi download hoặc dừng ở mốc 50%, 55% Hiện tượng Khi cài đặt TOS cho NAS TerraMaster, nếu gặp trường hợp quá trình cài đặt không thể hoàn thành, cụ thể là: 1. Cài đặt tự động nhưng báo lỗi download: 2. Cài đặt […]