Lưu trữ thẻ: lossless data

Nâng cấp Suricata lên tới tốc độ 100Gbps với Napatech SmartNICs

Nâng cấp Suricata với Napatech SmartNICs Tăng tốc hiệu năng của Suricata lên tới 100 Gbps với Napatech SmartNICs sử dụng công nghệ xử lý stateful flow. Link-25, 2-port 25 gigabit Ethernet SmartNIC Link-100, 2-port 100 gigabit Ethernet SmartNIC Tăng tốc Suricata với công nghệ xử lý Napatech stateful flow Suricata là bộ phần mềm […]