Lưu trữ thẻ: luu-tru-terramaster

Thiết lập network cho thiết bị lưu trữ mạng NAS TerraMaster

Thiết lập network trong TNAS. TerraMaster chuyên cung cấp các thiết bị NAS và DAS thân thiện với người dùng. Tuy nhiên bạn cần có những thiết lập cơ bản ban đầu. Bước đầu thiết lập sản phẩm là điều vô cùng cần thiết. Do đó, hãy cùng TFSI tham khảo cách thiết lập mạng […]