Lưu trữ thẻ: nas soho

Đánh giá ổ cứng mạng NAS TerraMaster F2-422 2-Bay 10GbE dành cho doanh nghiệp

Đánh giá NAS TerraMaster F2-422 Trong bài đánh giá của chúng tôi về NAS TerraMaster F2-422 2-Bay 10GbE, chúng tôi sẽ tìm ra những điểm độc đáo của thiết bị. Đây có thể bị xem là NAS 2 khay dành cho những đối tượng khách hàng có kinh phí hạn hẹp. Tuy nhiên chúng tôi […]