Lưu trữ thẻ: NAS TerraMaster HDD SSD

Bảng các ổ cứng tương thích với NAS TerraMaster

NAS HDD

Ổ cứng tương thích NAS TerraMaster Ổ cứng HDD 3.5inch Brand Series Model Number Capacity Compatible Models Remark Seagate IronWolf ST16000VN001 16 TB F2-210/F4-210/F2-220/F2-420/F4-220/F5-220/F2-221/F2-241/F4-221/F4-421/F5-421/F5-221/F8-421 Recommended Seagate IronWolf ST14000VN0008 14 TB F2-210/F4-210/F2-220/F2-420/F4-220/F5-220/F2-221/F2-241/F4-221/F4-421/F5-421/F5-221/F8-421 Recommended Seagate IronWolf ST12000VN0008 12 TB F2-210/F4-210/F2-220/F2-420/F4-220/F5-220/F2-221/F2-241/F4-221/F4-421/F5-421/F5-221/F8-421/U4/U8/U12/U16 Recommended Seagate IronWolf ST10000VN0004 10 TB F2-210/F4-210/F2-220/F2-420/F4-220/F5-220/F2-221/F2-241/F4-221/F4-421/F5-421/F5-221/F8-421/U4/U8/U12/U16 Recommended Seagate IronWolf ST10000VN0008 10 TB F2-210/F4-210/F2-220/F2-420/F4-220/F5-220/F2-221/F2-241/F4-221/F4-421/F5-421/F5-221/F8-421/U4/U8/U12/U16 Recommended Seagate IronWolf […]