Lưu trữ thẻ: Phân phối TerraMaster

Pacotech phân phối các sản phẩm thiết bị lưu trữ của TerraMaster tại Việt Nam

NAS TerraMaster F5-221

Pacotech được chỉ định là nhà phân phối TerraMaster tại Việt Nam. Pacotech phân phối TerraMaster tại Việt Nam Pacotech được thành lập từ năm 2018 tại Việt Nam, là công ty thành viên trực thuộc Taknet Systems Singapore, công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin chuyên phân phối phần cứng […]