Lưu trữ thẻ: san

Những điểm khác biệt của DAS so với NAS, SAN bạn nên biết

SAN - NAS - DAS

So sánh NAS và DAS. Những sự khác biệt cơ bản giữa SAN, NAS và DAS. DAS là gì? DAS là viết tắt của Direct Attached Storage. Nó là một thiết bị lưu trữ kỹ thuật số được kết nối trực tiếp với máy chủ, máy trạm hoặc máy tính cá nhân thông qua cáp. […]