Lưu trữ thẻ: Setup TOS

Hướng dẫn cài đặt nhanh TOS trên NAS TerraMaster F2-210

Cài đặt TOS

Hướng dẫn cài đặt nhanh TOS trên NAS TerraMaster F2-210 Truy cập hướng dẫn tiếng Anh tại  http://start.terra-master.com/index.html?&F2-210 Danh mục tương thích phần cứng với TerraMaster F2-210: https://www.terra-master.com/global/compatibility/ Bước 1: Tải về và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng Bước 2: Lắp đặt ổ cứng Bước 3: Cài đặt phần mềm TNAS PC Link tải phần […]