Lưu trữ thẻ: Snapshot TOS

Sử dụng Snapshot TerraMaster NAS để khôi phục dữ liệu

Nhân bản dữ liệu với Snapshot

Khôi phục dữ liệu từ Snapshot trên TerraMaster NAS. Sử dụng Snapshot TerraMaster NAS Khi dữ liệu hay ảnh của bạn bị mất trong trường hợp không mong muốn, chắc chắn bạn sẽ vô cùng lo lắng. Do đó việc thực hiện khôi phục dữ liệu từ Snapshot là một trong những quan tâm hàng […]