Lưu trữ thẻ: Streaming dữ liệu

Streaming dữ liệu Video, Audio, Photo từ bộ NAS TerraMaster F2-210

f2-210

Hướng dẫn cách Streaming dữ liệu Video, Audio, Photo từ bộ NAS TerraMaster F2-210 thông qua phần mềm Plex Media Server Mọi thông tin về sản phẩm vui lòng liên hệ INDATA.VN, hot line 24/7 0382.933.658, email: info@pacotech.vn