Lưu trữ thẻ: Synology Drive Server

Biến bộ lưu trữ mạng NAS Synology thành đám mây lưu trữ cá nhân thay thế cho Google Drive, Dropbox, Onedrive…

Synology Drive

Hướng dẫn sử dụng Drive trên Synology. Biến bộ lưu trữ mạng NAS Synology thành đám mây lưu trữ cá nhân thay thế cho Google Drive, Dropbox, Onedrive… Bộ lưu trữ dữ liệu Synology được phân phối và bảo hành chính hãng bởi INDATA.VN.