Lưu trữ thẻ: tao link chia se qua internet

Truy cập từ xa TerraMaster NAS, tạo link chia sẻ thư mục từ xa qua Internet

Truy cập từ xa TerraMaster NAS. Truy cập và tạo link chia sẻ thư mục từ xa qua Internet trên TOS Một trong những mục tiêu hàng đầu của các nhà sản xuất nên thiết bị NAS chính là lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, với nhiều người, chia sẻ dữ liệu […]