Lưu trữ thẻ: terramaster f4-220

So sánh Synology DS218+ và TerraMaster F4-220: Đâu là lựa chọn NAS cho gia đình bạn?

Synology DS218+

So sánh Synology DS218+ và TerraMaster F4-220: Ở cùng một mức giá nhưng sự khác nhau đủ để bạn cân nhắc lựa chọn 1 trong 2 sản phẩm này. 2 sản phẩm bộ lưu trữ NAS Synology DS218+ và TerraMaster F4-220 là 2 ứng viên sáng giá cho lựa chọn bộ lưu trữ cho gia […]