Lưu trữ thẻ: terramaster tos

Những lưu ý khi cập nhật hệ điều hành TOS 4.1.30

Cập nhật hệ điều hành phiên bản mới cho TerraMaster là một điều nên làm. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, khi cập nhật cho các thiết bị lưu trữ NAS hay DAS, các thiết bị hoạt động kém hiệu quả và đôi khi gặp phải lỗi. Chính vì thế, trước khi cập nhật, bạn […]