Lưu trữ thẻ: thiet lap luu tru dam may

Lưu trữ đám mây cá nhân thiết lập trên TNAS

Bạn có thể sử dụng TNAS làm máy chủ lưu trữ đám mây để xây dựng nên một kho lưu trữ của riêng mình. Nhờ đó việc truy cập dữ liệu dễ dàng hơn mọi lúc, mọi nơi qua Internet bằng nhiều loại thiết bị. Với những tính năng đa dạng của mình, thiết bị […]