Lưu trữ thẻ: TOS upgrade

Cập nhật hệ điều hành TOS trên các thiết bị TerraMaster NAS

TOS upgrade

Cập nhật hệ điều hành TOS trên các thiết bị TerraMaster NAS. Một số lỗi và các nâng cấp sẽ được TerraMaster phát hành thông qua các bản cập nhật TOS. Các bạn cập nhật theo video dưới đây và thực hiện tương tự với các model khác của TerraMaster Mọi thông tin về sản […]