Lưu trữ thẻ: truy cập file service

Hướng dẫn truy cập File Service trên NAS TerraMaster

Thiết bị NAS TerraMaster đóng vai trò như một máy chủ Server, giúp bạn truy cập và quản lý file dễ dàng. Khi truy cập vào File Service, bạn có thể chia sẻ thư mục trên thiết bị NAS TerraMaster với user người dùng hoặc cho phép ẩn danh có thể truy nhập. Ngoài ra, […]