Lưu trữ thẻ: Truy cập TerraMaster

Truy xuất trực tiếp dữ liệu trên TerraMaster F2-210 qua File Explorer

f2-221

Truy xuất trực tiếp dữ liệu trên TerraMaster F2-210 qua File Explorer Bước 1: Hãy kích hoạt dịch vụ SMB/CIFS trên TOS Mọi thông tin về sản phẩm vui lòng liên hệ INDATA.VN, hot line 24/7 0382.933.658, email: info@pacotech.vn