Lưu trữ thẻ: Windows Storage Server 2012

Các phiên bản Windows Storage Server qua từng năm

Windows Storage Server 2019

Windows Storage Server đã đi một chặng đường dài kể từ khi nó được giới thiệu lần đầu tiên cách đây hơn một thập kỷ. Hãy xem xét các tính năng chính trong các phiên bản phổ biến của nó. Windows Storage Server 2003 R2 Vào tháng 12 năm 2005, Microsoft đã công bố một […]