Bảng xếp hạng Top Green 500 (Top 500 hệ thống siêu máy tính xanh nhất thế giới)

Bảng xếp hạng The Green 500 / Top Green 500
The Green 500 Top Green 500: Supermicro là nhà sản xuất phần cứng hiệu năng cao với chi phí hợp lý cũng như đảm bảo mức độ tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi luôn cam kết mang đến các giải pháp xanh “We Keep IT Green®” trong các sản phẩm của mình. The Green500 là danh sách top 500 hệ thống siêu máy tính tiết kiệm năng lượng nhất thế giới. Danh sách dưới đây là các hệ thống sử dụng phần cứng cung cấp bởi Supermicro.

Green500 List – 2018

Green500 List – 2017

Green500 List – 2016

Green500 List – 2015

  • #18 Okinawa Institute of Science and Technology Sango – Supermicro SBI-7228R-T2F, Xeon E5-2680v3 12C 2.5GHz, Infiniband FDR, Intel Xeon Phi 7120P
  • #27 Max-Planck Institute for biophysical Chemistry IO – Supermicro Superserver 1027GR-TSF, Intel Xeon E5-2620v2 6C 2.1GHz, Infiniband QDR, NVIDIA K20
  • #151 National Centre for Nuclear Research Swierk Computing Centre – Supermicro TwinBlade SBI-7227R/Bull DLC B720, Intel Xeon E5-2680v2/E5-2650 v3 10C 2.8GHz, Infiniband QDR/FDR
  • #332 National Research Centre Kurchatov Institute HPC4 – Supermicro Twin^2, Xeon E5-2680v3 12C 2.5GHz, Infiniband FDR, NVIDIA Tesla K80
  • GSIC Center, Tokyo Institute of Technology TSUBAME 3.0 Green500 Certificate
  • GSIC Center, Tokyo Institute of Technology TSUBAME 3.0 (Slide 53-54)
  • Green DataCenter News Article
Chia sẻ với bạn bè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *