Lưu trữ thẻ: The green 500

Bảng xếp hạng Top Green 500 (Top 500 hệ thống siêu máy tính xanh nhất thế giới)

Bảng xếp hạng The Green 500 / Top Green 500

The Green 500 Top Green 500: Supermicro là nhà sản xuất phần cứng hiệu năng cao với chi phí hợp lý cũng như đảm bảo mức độ tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi luôn cam kết mang đến các giải pháp xanh “We Keep IT Green®” trong các sản phẩm của mình. The Green500 là […]