OWC Thunderbolt 3 Dock

Dock kết nối OWC Thunderbolt 3 Dock có 14 cổng kết nối, có thể cấp nguồn cho máy tính Windows và Mac.

Kết nối, làm việc, ngắt kết nối và đi

Device Ports

  • (1) Host Port – Thunderbolt 3 (USB-C) up to 40 Gb/s (5000 MB/s)
  • (1) Thunderbolt 3 (USB-C) Port
  • (1) USB 3.2 Gen 2 Type-C Port up to 10Gb/s (1250MB/s) – USB 2.0/3.0 backwards compatible
  • (5) USB 3.2 Gen 1 Type-A Ports up to 600MB/s
  • (1) Mini DisplayPort Port
  • (1) Gigabit Ethernet (GbE) RJ-45 Port
  • (1) S/PDIF Digital Audio Output Port
  • (1) 3.5mm Stereo Audio Input/Output Combo Port