Power Adapter cho TerraMaster F4-210/F5-221/F5-421/D5- 300C

980,000

  • Nhà sản xuất: EDACPower Elec
  • Dòng vào: 100-240V~2.5A, 50-60Hz
  • Dòng ra: 12V 7.5A