Samsung SSD PM1643 SAS 12Gbps 2.5inch

  • Giao tiếp: SAS 12.0 Gbps
  • Form Factor: 2.5inch
  • Dung lương: 960GB, 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB, 15.36TB, 30.72TB
  • Bảo hành 3 năm