Samsung SSD PM963 PCIe Gen3 x4 2.5inch

  • Dung lượng 960GB, 1.92TB, 3.84TB
  • Tốc độ 2000MB/s
  • Bảo hành 3 năm