Samsung SSD PM1725 PCIe Gen3 x8 Half-height Half-length

  • Giao tiếp: PCI Express Gen3 x8
  • Form Factor: Half-height Half-length
  • Dung lương: 1.6TB, 3.2TB. 6.4TB, 12.8TB
  • Bảo hành 3 năm