Lưu trữ thẻ: Cài đặt nhanh NAS TerraMaster

Hướng dẫn cài đặt nhanh bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F2-221

TOS

Cài đặt nhanh NAS TerraMaster F2-221 Chú ý F2-221 có thể không tìm thấy các ổ đĩa cứng đã được sử dụng bởi một thiết bị khác trước đó. Nếu gặp hiện tượng này, xin hãy format lại ổ cứng trên máy tính và thử lại. Bước 1: Tải về hướng dẫn sử dụng và […]