Tag Archives: Cài đặt TOS

Hướng dẫn cài đặt nhanh TOS trên NAS TerraMaster F4-210

Setup TOS

Hướng dẫn cài đặt nhanh TOS trên NAS TerraMaster F4-210 Truy cập hướng dẫn tiếng Anh tại  http://start.terra-master.com/index.html?&F4-210 Danh mục tương thích phần cứng với TerraMaster F4-210: https://www.terra-master.com/global/compatibility/ Bước 1: Tải về và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng http://download.terra-master.com/download.php?lng=en&tid=1767 Bước 2: Lắp đặt ổ cứng Bước 3: Cài đặt phần mềm TNAS PC Link tải […]

Hướng dẫn cài đặt nhanh bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F2-221

TOS

Cài đặt nhanh NAS TerraMaster F2-221 Chú ý F2-221 có thể không tìm thấy các ổ đĩa cứng đã được sử dụng bởi một thiết bị khác trước đó. Nếu gặp hiện tượng này, xin hãy format lại ổ cứng trên máy tính và thử lại. Bước 1: Tải về hướng dẫn sử dụng và […]