Lưu trữ thẻ: TOS F4-210

Hướng dẫn cài đặt nhanh TOS trên NAS TerraMaster F4-210

Setup TOS

Hướng dẫn cài đặt nhanh TOS trên NAS TerraMaster F4-210 Truy cập hướng dẫn tiếng Anh tại  http://start.terra-master.com/index.html?&F4-210 Danh mục tương thích phần cứng với TerraMaster F4-210: https://www.terra-master.com/global/compatibility/ Bước 1: Tải về và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng http://download.terra-master.com/download.php?lng=en&tid=1767 Bước 2: Lắp đặt ổ cứng Bước 3: Cài đặt phần mềm TNAS PC Link tải […]