Lưu trữ thẻ: Cấu hình VPN

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VPN Server trên NAS TerraMaster

VPN Server

Bạn có nhu cầu lưu trữ dữ liệu và chia sẻ nhanh chóng qua mạng LAN nội bộ thì một bộ NAS sẽ là lựa chọn đầu tiên. Với các bộ NAS hiện nay thì việc cấu hình và chia sẻ dữ liệu là hết sức dễ dàng và đơn giản, đặc biệt với các […]