Lưu trữ thẻ: ket noi VPN trong NAS

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VPN Server trên NAS TerraMaster

VPN Server

Bạn có nhu cầu lưu trữ dữ liệu và chia sẻ nhanh chóng qua mạng LAN nội bộ thì một bộ NAS sẽ là lựa chọn đầu tiên. Với các bộ NAS hiện nay thì việc cấu hình và chia sẻ dữ liệu là hết sức dễ dàng và đơn giản, đặc biệt với các […]

Hướng dẫn kết nối VPN trên bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster

Kết nối VPN TerraMaster Dù bạn sử dụng vì mục đích cá nhân hay vì công việc, bạn đều có thể kết nối với mạng riêng ảo (VPN) trên TerraMaster chạy hệ điều hành TOS. Kết nối VPN có thể cho phép kết nối và truy cập an toàn hơn với mạng của công ty […]