Lưu trữ thẻ: file manager tnas

Khởi động trình quản lý tệp File Manager trong TNAS

Trình quản lý tệp là một ứng dụng quản lý tệp thông minh, gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ dành cho NAS TerraMaster. Nó cung cấp đầy đủ tính năng của một trình quản lý tập tin và nó cũng giúp bạn chuyển các tập tin sang các thiết bị khác một cách nhanh chóng và […]