Lưu trữ thẻ: FreeNAS

8 hệ điều hành nguồn mở tốt nhất dành cho thiết bị lưu trữ NAS

Free NAS

Hệ điều hành NAS tốt nhất Thiết bị lưu trữ NAS (Network Attached storage) hay còn gọi là ổ cứng mạng mang đến giải pháp lưu trữ tập trung và nâng cao dung lượng lưu trữ. NAS cho phép truy xuất và chia sẻ dữ liệu 24/7 qua mạng nội bộ. Hiện nay có rất nhiều nhà […]

8 hệ điều hành nguồn mở tốt nhất dành cho thiết bị lưu trữ NAS

Hệ điều hành NAS miễn phí Thiết bị lưu trữ NAS (Network Attached storage) hay còn gọi là ổ cứng mạng mang đến giải pháp lưu trữ tập trung và nâng cao dung lượng lưu trữ. NAS cho phép truy xuất và chia sẻ dữ liệu 24/7 qua mạng nội bộ. Hiện nay có rất nhiều nhà […]